Mats Johnson

Fiskolja hjälper vissa med lässvårigheter

En särskild kombination av fettsyrorna omega 3 och omega 6 kan lindra symtom hos barn med add och lässvårigheter. Det visar forskning som genomförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Omslag med glad Hanna Schedin. Hon har hörlurar på och står framför en mikrofon.

Nu ett nytt nummer av Läs&Skriv

Läs om hur SBU-rapporten tagits emot och varför programledaren Hanna Schedin valde radion. Temat belyser några aktuella forskningsområden.
Eva Wennås Brante

Bilder stör läsningen

Bilder är ett störande moment i läsningen för många personer med dyslexi. Ny forskning tyder på att de visst kan ha utbyte av bildinformation, men att de behöver lära mer om hur bilder ska "läsas".

Dialog om begriplighet

Visst kan man mäta begriplighet. Den slutsatsen kunde deltagarna i Begripsams andra dialogseminarium dra.
Prenumerera på