L&S 2015 nr 1

En utmaning att utreda dyslexi hos flerspråkiga

Att utreda läs- och skrivsvårigheter hos personer som lär sig svenska som andraspråk är ofta svårt. Risken finns att begränsade språkkunskaper tolkas som dyslektiska svårigheter. Och tvärtom.

På BLoS lär sig vuxna hur bokstäverna låter

Strukturerad träning på kopplingen mellan ljud och bokstav hjälper barn med dyslexi. Men det är också effektivt för vuxna som vill lära sig ett nytt språk. Det visar erfarenheter från Vuxenutbildningen i Borlänge kommun.

Daniel spelar teater om sin dyslexi

Daniel Cramér Strömberg växte upp i en skådespelarsläkt. Hans mål var alltid att arbeta med teater, men när han sökte Dramatens regiutbildning satte dyslexin käppar i hjulet. – Jag föll för att jag så stenhårt mörkade min dyslexi. Det tog all kraft ifrån mig.

Andraspråk byggs bäst från grunden

För att lära sig ett andraspråk ordentligt måste man behärska språkets grundstenar. Man måste förstå hur orden är sammansatta, och veta hur språkljuden uttalas och skrivs. För elever med dyslexi är det här en utmaning.
Prenumerera på