L&S 2015 nr 2

Dyslektiker kan få extra hjälp att hitta jobb

Gör dyslexin det svårare för dig på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen erbju-der särskilda stöd till den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktions-nedsättning. – För att få tillgång till åtgärderna måste du ha ett dokument som styrker din dyslexi, säger Kent Sköld, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan vill minska stress hos dyslektiker

På de flesta arbeten förväntas anställda kunna läsa skriftliga instruktioner, fylla i blanketter och skriva rapporter. För personer med dyslexi kan det vara ett allvarligt stressmoment. Men hjälp finns att få.

”Låt oss sköta sånt som vi är bra på”

Sista året på gymnasiet fick Lars Andersson veta att han har dyslexi och adhd. Då var det för sent att reparera skolgången. Lars var illa rustad för arbetslivet och det kom att dröja 12 år innan han fick sitt första jobb.

Porträtt: Julia ger liv åt ljudboken

Skådespelerskan Julia Dufvenius Wollter läser in ljudböcker, Hon har bland annat läst in ”50 nyanser av honom”, ”Cirkeln” och alla 47 böcker i serien ”Sagan om isfolket”. Men när hon gick i skolan och det var dags att läsa högt, då ville hon bara gömma sig. Hon var blyg och rädd för att staka sig.

”Förebygg det dyra utanförskapet”

Arbetslösheten är mycket högre bland personer med funktionsnedsättning än bland andra. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen och SCB tagit fram. – Att förebygga utanförskapet lönar sig, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson.
Kent Sköld (till höger). Bredvik honom sitter kollegan Jens Altnäs.

Dyslektiker kan få extra hjälp på jobbet

–För att få tillgång till åtgärderna måste du ha ett dokument som styrker din dyslexi, säger Kent Sköld, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen.
Prenumerera på