Tarja Alatalo,  Foto: Eva Hedberg

Koppling ljud och bokstav är a och o

Lärarens uppgift är att se till att varje elev lär sig att läsa och skriva redan i lågstadiet. Men många är osäkra på hur det går till. –Att barnen får lära sig bokstävernas form och ljud är förstås a och o, menar lektor Tarja Alatalo, Högskolan i Dalarna.
Eva Collini, foto: Eva Hedberg

Nonsensord på schemat

Läsning består av avkodning och förståelse och båda delarna är i slutänden lika viktiga. Men läraren Eva Collini menar att eleverna måste bli säkra på kopplingen mellan ljud och bokstav innan man börjar med ”vanlig” läsning. Hon arbetar enligt en metod som heter Wittingmetoden.
Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur

Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!
Bild av förstasidan Läs&Skriv

Ny Läs&Skriv ute nu!

I nya tidningen, nr 3 2015, läser du allt om Dysleximässan i Göteborg: om workshops, program, mässfesten och utställare. Du läser också om Europeiska Dyslexiveckan som infaller inom kort i oktober. Dessutom hittar du temat – Tidiga insatser – med läsa-skriva-räkna-garantin, hur göra för att få eleverna att börja läsa, om Wittingmetoden och om matematik i förskolan.
Prenumerera på