L&S 2016

Alla kan läsa på sitt sätt

Det finns olika sätt att läsa och inget sätt är fel. Genom att pröva sig fram upptäcker man kanske att olika texter kräver olika metoder.

Moa sökte äventyret i Kenya

Moa Erdestål läste sitt andra gymnasieår på Svenska skolan i Nairobi. Med sig hem i bagaget fick hon fantastiska minnen, nya vänner och en stark självkänsla. Året i Kenya har också fått henne att reflektera över vad som är viktigt och inte här i livet.

’’Jag lärde mig skriva på mitt första jobb’’

Journalisten Ola Sigvardsson har vunnit Stora Journalistpriset, varit chef på DN och chefredaktör på Corren. Nu sitter han på posten som Allmänhetens pressombudsman (PO). Men utan sin mammas kamp hade han inte varit där han är idag.

Larmet går!

Lundgrens hörna. Larmet går! Det har gått länge nu. Läs- och skrivfärdigheten sjunker hos unga. Det stavas PISA och PIRLS.
Malin Bäckström tittar på hur eleverna snabbt lägger rätt bild på rätt plats på.

Bilder som stöd i inlärningen

På Midgårdsskolan i Täby används bilder som ett alternativt sätt till inlärning. Det är bra för vissa elever och roligt för alla.
Bild föreställer Sofia Grunér. Hon har ljust hår, hon ler och ser in i kameran.

Talsyntes förbättrar läshastigheten

En talsyntes kan höja läshastigheten hos både barn och vuxna. Den kan även öka läs- förståelsen för barn. Det visar en studie som leg. logoped Sofia Grunér genomfört.

Din arbetsplats kan bli dyslexivänlig

Som anställd förväntas du hantera arbetsuppgifter som kräver att du kan läsa, skriva och räkna. Vissa av oss har svårt att klara av det. I synnerhet om arbetet sker under tidspress. Det kan leda till stress och vantrivsel. Men hjälp finns att få.

”I Sverige borde certifiering inte behövas”

I Sverige finns regelsystem som ska garantera alla elevers rätt till det stöd de behöver. Men brist på kompetens och resurser gör att många skolor är långt ifrån dyslexivänliga. Skulle en certifiering av skolorna göra skillnad?

Dyslexivänlig skola – en kvalitetsstämpel

Dyslexiföreningarna i Storbritannien och Norge certifierar skolor som erbjuder bra undervisning för elever med dyslexi. För att bli ”dyslexivänlig” måste skolan upp-fylla särskilda kriterier. Skolor som uppfyller kraven är bra för alla elever.

Sidor

Prenumerera på