L&S 2016

Din arbetsplats kan bli dyslexivänlig

Som anställd förväntas du hantera arbetsuppgifter som kräver att du kan läsa, skriva och räkna. Vissa av oss har svårt att klara av det. I synnerhet om arbetet sker under tidspress. Det kan leda till stress och vantrivsel. Men hjälp finns att få.

”I Sverige borde certifiering inte behövas”

I Sverige finns regelsystem som ska garantera alla elevers rätt till det stöd de behöver. Men brist på kompetens och resurser gör att många skolor är långt ifrån dyslexivänliga. Skulle en certifiering av skolorna göra skillnad?
Man med röda hörlurar som sitter i ett bibliotek.

Så finansierar du dina förlängda studier

Föräldrar har ansvar för sitt barns försörjning tills dess barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet. Som längst kan plikten sträcka sig till dagen då ungdomen fyller 21 år. Den förlängda försörjningsplikten kan vara en tung börda för föräldrar med knapp ekonomi.
Bild föreställer Inger Rålenius engagerad i ett samtal

JUBILEUM: Skrivknuten 30 år

När Skrivknuten startade 1986 var det få som visste något om läs- och skrivsvårigheter. Under åren har tiotusentals personer nåtts av Skrivknutens kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter.
På bilden framsidan av L&S första nummer med artikel "Rikard kämpar med orden".

JUBILEUM: Läs&Skriv fyller 20

Tidningen Läs&Skriv startades inför Dyslexikampanjen 1996. Dyslexiförbundet FMLS ville ha en plattform för resultaten från kampanjen. Läs&Skriv kom att bli förbundets röst utåt.
Två tjejer och en vuxen stående vid ett bord utomhus

En andra chans på folkhögskola

Folkhögskolan kan vara ett bra alternativ för den som har svårt att klara av den reguljära skolan eller komvux. Folkhögskolans speciella pedagogik passar ofta personer med särskilda behov. På vissa håll ordnas rena läs- och skrivkurser. Det finns också allmänna kurser med inriktning på läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

En nystart i räkning

Elever som misslyckats med matematiken i grundskolan och gymnasiet erbjuds en andra chans på Frimanska i Västerås. Här får eleverna lära sig ett nytt sätt att räkna

Pontus lärde sig läsa som vuxen

Pontus har dyslexi. I skolan hankade han sig fram genom att lyssna och tänka logiskt. Men en bit in i gymnasiet tog det stopp. Han började skolka och gick ut med ofullständiga betyg. Som vuxen har han lärt sig läsa och skriva med hjälp av wittingmetoden.

”Jag vill vara det nya normala”

Lina Axelsson Kihlblom är grundskolechef i Haninge. Hennes uppgift är att se till att kommunens barn lär sig vad de behöver. Den utmaningen kräver en person som är orädd för förändringar. Någon som Lina.

Sidor

Prenumerera på