L&S 2016

Felicia får aktivitetsersättning

Marie Olofsson och hennes 18-åriga dotter Felicia vet hur svårt det kan vara att få ekonomin att gå ihop. Marie är arbetssökande och har ensamt försörjnings-ansvar tills Felicia är klar med gymnasiet. Eftersom Felicia har dyslexi behöver hon förlängd tid.Vissa

En nystart i räkning

Elever som misslyckats med matematiken i grundskolan och gymnasiet erbjuds en andra chans på Frimanska i Västerås. Här får eleverna lära sig ett nytt sätt att räkna

Sidor

Prenumerera på