L&S 2016

Felicia får aktivitetsersättning

Marie Olofsson och hennes 18-åriga dotter Felicia vet hur svårt det kan vara att få ekonomin att gå ihop. Marie är arbetssökande och har ensamt försörjnings-ansvar tills Felicia är klar med gymnasiet. Eftersom Felicia har dyslexi behöver hon förlängd tid.Vissa

Regeringen satsar på utbildning

Många med läs-, skriv- och räknesvårigheter saknar gymnasiekompetens. Utan sådan kan det vara svårt att hitta ett jobb. Det är också svårt att komma in på någon utbildning som leder vidare. Med ett nytt kunskapslyft vill regeringen stärka möjligheterna att reparera och komplettera bristande skolgång.

”Jag vill vara det nya normala”

Lina Axelsson Kihlblom är grundskolechef i Haninge. Hennes uppgift är att se till att kommunens barn lär sig vad de behöver. Den utmaningen kräver en person som är orädd för förändringar. Någon som Lina.

Sidor

Prenumerera på