L&S 2022

Digital läslinjal underlättar läsningen – för alla

Digitala läslinjaler används av många med dyslexi. Linjalen hjälper läsaren att fokusera på rätt rad vid läsning på skärm. Ny forskning visar att den digitala läslinjalen är ett bra verktyg för alla, inte bara för personer med dyslexi.

Internet svårare för personer med dyslexi och dyskalkyli

Vissa funktionsnedsättningar kan göra det svårare att använda digitala produkter och tjänster. Men det är ett faktum som sällan syns i statistik om svenskarnas digitala vanor. Begripsam såg problemet och tog initiativ till en specifik undersökning om svenskar med funktionsnedsättning och internet.
Prenumerera på