Japansk matte får barn att tänka

I Japan är det viktigare att barn lär sig tänka matematiskt, än att de lär sig att lösa ett tal på "rätt" sätt. En forskare i Gävle utvärderar skillnaderna.

Konferens om vuxnas matematiksvårigheter

Föreningen ViS håller i oktober och november konferenser om vuxnas matematiksvårigheter, som vänder sig till matematiklärare, specialpedagoger/speciallärare och skolledare inom vuxenutbildningen.

Stöd för tidig upptäckt!

Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg för att identifiera barn med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Bedömningsstödet gör det enklare att se om eleverna riskerar att få svårigheter redan från årskurs 1.
Partisymboler

Läs&Skriv frågar riksdagspartierna: - Hur vill ni stärka lärarnas kunskap om dyslexi?

Lärarnas kunskap, attityd och bemötande är avgörande för att eleverna ska få det stöd de behöver för att lyckas i skolan.
Omslag med bild på leende Kristin Kaspersen, med långt ljust hår och blå ögon.

Läs&Skriv nr 2 2014

I senaste numret kan du läsa om lärarnas utbildning, och vad blivande lärare får lära om dyslexi. Och inför valet har vi frågat partierna om hur de vill höja lärarnas kompetens.
Bild på lärare.

Svenska lärares matematikkunskaper inte i topp

Svenska lärare har sämre matematikkunskaper än övriga svenskar med högskoleutbildning. Det visar data från PIAAC, OECD:s undersökning om vuxnas kunskaper.

Hur kan jag hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt.
Prenumerera på