LÄSK-pärmen

"LÄSK-pärmen"

Läs här om det som föräldrar/lärare behöver veta om läs- och skrivsvårigheter.
 LÄSK-pärmen är uppdaterad

LÄSK-pärmen är uppdaterad

I LÄSK-pärmen finns information om läs- och skriv-svårigheter/dyslexi, rättigheter, hjälpmedel, undervisningen i engelska och mycket annat.
Prenumerera på