Läsmetod

Gullan Löwenbrand Jansson som uppfunnit fonomixmetoden. Källa fonomix.se

FonoMix Munmetoden är ett bra sätt för alla barn att lära sig läsa

En nyligen avslutad forskningsstudie visar att metoden ökar läsförståelsen.
Prenumerera på