Lyssna eller läsa

”Det är lättare att lyssna på text”

Sen jag fick min dyslexidiagnos har jag läst fler böcker än någonsin tidigare, säger Helene Löfberg.

”Det krävs lästräning för att bli en bra läsare”

Skolans främsta uppgift är att försöka hjälpa alla barn till en god läsförmåga. Det kan vara svårt, men skolan får inte ge upp. Det menar professor emerita Karin Taube.

Bryr sig hjärnan om hur du tar till dig text?

Många tycker att det är smidigare att läsa en text framför att lyssna. En anledning är man slipper krångliga appar och talsynteser. Dessutom går det ofta snabbare att läsa än att lyssna. Det gäller förstås för personer som har en god läsförmåga. För de som läser sämre är fördelarna med att lyssna större.

Läsa eller lyssna, det är frågan

Dyslexiförbundet kämpar för att alla med lässvårigheter ska få möjlighet att ta till sig skrift genom att lyssna. Samtidigt kämpar förbundet lika hårt för att alla barn ska få lära sig läsa, eftersom vi vet att läsning är en viktig förmåga. I media och på sociala medier beskrivs ofta möjligheten att lyssna på text som ett hot mot läsförmågan.
Prenumerera på