Mänskliga rättigheter

Respekt för barn med funktionsnedsättning

BO:s rapport 2016 heter Respekt. I den har BO pratat med barn som har funktionsnedsättningar. Se filmen om rapporten.
Ensam pojke på trappa

Barnen vet inte vart de ska vända sig

Barnombudsmannen har pratat med 89 barn och unga om stödet från samhället för dem som upplever kränkningar och trakasserier i skolan. Rapporten visar att det finns stora brister i det stöd som barnen får.
Prenumerera på