Matematiska möjligheter

Föredrag 11 april i Malmö om matematiska möjligheter

Välkommen till föredrag med Maria Forss om matematik, dyslexi och dyskalkyli...alla kan lära sig!
Prenumerera på