Mediaprojektet

 deltagare

Mediaprojektets sista utbildningsdag i Stockholm.

Ytterligare kunskap i att hantera Håbo Enköpings sida.
Bild på Eva Hedberg

Skapa menyer på Dyslexi.org

Du som är administratör för föreningens sida har behörighet att skapa nya menyer. Filmen visa hur.
Torbjörn Lundgren och Eva Hedberg

Dyslexi.org

Dyslexi.org är en portal som utvecklas inom Dyslexiförbundets mediaprojekt. Bakom portalen finns genomarbetade tankar om tillgänglighet.
Prenumerera på