Mediaprojektet

 deltagare

Mediaprojektets sista utbildningsdag i Stockholm.

Ytterligare kunskap i att hantera Håbo Enköpings sida.
mediakurs

Mediakurs i Göteborg

Ca 15 deltagare från västsverige deltog i fortsättningskursen om den nya hemsidan
Bild på Eva Hedberg

Skapa menyer på Dyslexi.org

Du som är administratör för föreningens sida har behörighet att skapa nya menyer. Filmen visa hur.
Bild med bokstäverna d, y, s, l, e, x, i spridda

Avslutning i mediacirkel i Uppsala

Deltagarna och cirkelledaren säger, var för sig, något om cirkel/kursen.Vi ser gärna en fortsättning med fördjupning.
Torbjörn Lundgren och Eva Hedberg

Dyslexi.org

Dyslexi.org är en portal som utvecklas inom Dyslexiförbundets mediaprojekt. Bakom portalen finns genomarbetade tankar om tillgänglighet.

Nu ska vi bli mediasmarta

Dyslexiförbundet vill nå ut med sitt budskap. Men hur väcker man journalisternas uppmärksamhet? Och hur ska man bete sig i kontakten med media?
Prenumerera på