Medlemsförmån

Lär dig använda AppWriter och TxtAnalyser

Dyslexiförbundet bjuder in till tre kvällar med genomgångar av program/appar från oss och fyra olika företag. Medlemmar går gratis men måste anmäla sig. Nya medlemmar välkomnas! Den 10 maj klockan 18.45 är det dags för Wizkids att berätta om AppWriter och TxtAnalyser.

Lär dig använda IntoWords

Dyslexiförbundet bjuder in till tre kvällar med genomgångar av program/appar från oss och fyra olika företag. Medlemmar går gratis men måste anmäla sig. Nya medlemmar välkomnas! Den 17 maj klockan 18.45 är det dags för Vitec MV att visa sitt program IntoWords.

Lär dig använda Stava Rex, SpellRight och Oribi Speak

Dyslexiförbundet bjuder in till tre kvällar med genomgångar av program/appar från oss och fyra olika företag. Medlemmar går gratis men måste anmäla sig. Nya medlemmar välkomnas! Den 10 maj klockan 18.00 är det dags för Oribi att berätta om Stava Rex, SpellRight och Oribi Speak i Google docs/på Google Chrome.

Lär dig använda ClaroSpeak Plus och Claro ScanPen för iOS

Dyslexiförbundet bjuder in till tre kvällar med genomgångar av program/appar från oss och fyra olika företag. Medlemmar går gratis men måste anmäla sig. Nya medlemmar välkomnas! Den 17 maj klockan 18.00 är det dags för Svensk Talteknologi att berätta om ClaroSpeak Plus iOS och Claro ScanPen Premium iOS.

Lär dig använda ClaroRead anywhere och Google docs

Dyslexiförbundet bjuder in till tre kvällar med genomgångar av program/appar från oss och fyra olika företag. Medlemmar går gratis men måste anmäla sig. Nya medlemmar välkomnas! Den 3 maj klockan 18.00 börjar Dyslexiförbundet med att berätta om två gratisprogram.

Inspelade webbinarier för medlemmar

Julia Andersson höll webbinarium i mars 2022 för våra medlemmar om hur en utredning av läs- och skrivsvårigheter går till. Som medlem kan du se det och andra inspelade webbinarier.

Nytt medlemsbrev ute

Alla medlemmar och stödmedlemmar har nu fått ett nytt medlemsbrev. I det hittar du nyheter och förmåner.

Webbinarium "Bättre dialog med skolan"

29 november 2021 håller vi ett webbinarium för föräldrar. Tema är Hur får jag en bättre dialog med skolan? Och hur kan jag sammanfatta mitt barns behov i skolan så att jag når fram?
""

Medlemsförmån för stödmedlemmar

Dyslexiförbundet håller på att utveckla en ny del till vår hemsida. I den nya delen, kan stödmedlemmar/samarbetspartner informera om produkter och tjänster riktade till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, räknesvårigheter/dyskalkyli eller språkstörning.

Nytt medlemsbrev

Från och med maj 2021 börjar Dyslexiförbundet skicka ut ett medlemsbrev till alla medlemmar och stödmedlemmar.

Sidor

Prenumerera på