Medlemskap

Nytt medlemsbrev ute

Alla medlemmar och stödmedlemmar har nu fått ett nytt medlemsbrev. I det hittar du nyheter och förmåner.

Medlemspanel

Vill du påverka? Kom med i vår medlemspanel. Stort tack till alla som redan anmält sig till medlemspanelen. Den består nu av runt 80 personer, vilket är fantastiskt bra.

Nytt medlemsbrev

Från och med maj 2021 börjar Dyslexiförbundet skicka ut ett medlemsbrev till alla medlemmar och stödmedlemmar.
Foto av Helena Lopes Unsplash

Hej medlem!

Har du sett att vi har en medlemssida? Där hittar du aktuella medlemserbjudanden, nyheter för dig och information om allt du får som medlem. Välkommen!
Prenumerera på