Motion

Motionera till kongressen 2022

I oktober 2022 är det återigen dags för Dyslexiförbundets kongress. Som medlem kan du motionera till kongressen. Du kan lämna in motioner om frågor du vill att Dyslexiförbundet ska driva, aktiviteter du vill få igång eller om du vill se förändringar i hur verksamheten bedrivs.
Prenumerera på