Karta över Norden

Lärares kunskapsbrist - gemensamt nordiskt problem.

Vi vet at lærere i alle de nordiske land strever med undervisningen av dyslektikere på grunn av manglende kunnskap. Vi ønsker at dyslektikerne skal få en bedre undervisning slik at de får et bedre skoleliv og arbeidsliv. Måten å gjøre dette på, er å øke kompetansen til lærerne. Mer kunnskap om dysleksi må legges inn i læreplanene i lærerutdanninga.
Samlingsbild av Representanter från nordiskt möte (alt)

Nordiska representanter vill ha ungdomsträff

I oktober var Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson på ett nordiskt möte i Norge
Prenumerera på