Ordavkodning

Snabba effekter på läsförståelsen

Det är effektivt att träna avkodning. Resultat ses efter ett par veckors intensiv träning och består över tid.
Barbro-Haglund Persson föreläser

Förvirrad debatt om nationella prov

Hur ska de nationella proven anpassas för elever med dyslexi? Dyslexiförbundet FMLS och Skolverket har olika uppfattningar. Under Dysleximässan debatterades frågan och en begreppsförvirring avslöjades.
Prenumerera på