Dyskalkyli på jobbet

Delta i enkät om dyskalkyli

Dyskalkyli eller svårigheter att hantera siffror – hur fungerar det på din arbetsplats? Fyll gärna i vår undersökning.
Eva visar på sin padda

Att lägga till ett e-postkonto

Att lägga till ett e-postkonto på sin padda eller telefon är inte så svårt som många tror. Eva von Bahr berättar hur man gör.
Eva visar på sin IPad hur kalendern fungerar

Att utnyttja alla möjligheter i din kalender

Eva von Bahr som är ambassadör i Orden på jobbet visar gärna hur man får ut så mycket som möjligt av apparna i sin IPad.
Eva föreläser

Anpassa din IPad och Iphone för dina behov

Man behöver inte ha mycket pengar för att få tillgång till bra hjälpmedel. De finns ofta redan i mobiltelefonen. Eva von Bahr visar.
Gruppbild på tre personer, tagen utomhus.

Orden på jobbet besökte Lo-facket i Kungsbacka

Orden på jobbet besökte förtroendevalda inom LO-facken i Kungsbacka den 7 september.
hand som håller i ett papper

"Sa tidigare att jag glömt glasögonen" - Hör vår Ambassadör i Norrbotten

Projektet "Ordet på jobbet" handlar om att ge anställda med dyslexi rätt stöd och drivs av Norrbottens dyslexiförbund där Bengt Westling är ordförande.
Annette Lack i talarstolen

IF Metalls Avtalråd informeras om Orden På jobbet

Annette Lack, kommunikationsenheten på IF Metall, informerar på IF Metalls Avtalrådet, om projektet Orden på jobbet där hon är med i referensgruppen​

Sidor

Prenumerera på