Otillgängliga ADR-prov

Otillgängliga ADR-prov

Idag har vi haft möte med Trafikverket och MSB om provet Transport för farligt gods på väg, så kallat ADR-prov. Vi ville ta reda på varför det inte går att göra ADR-prov muntligt. Och hur det kan bli tillgängligt i framtiden.
Prenumerera på