Personliga erfarenheter

Ett liv med "Dysse"

Om hur det kan vara att ha dyslexi. Ta del av Petra Nyléns och Niklas Nilssons erfarenheter från skola och hemma.
Prenumerera på