PISA

Undgomar i skolbänken

Liten vändning upp

En liten vändning kan ses i de PISA-resultat som har släppts idag. Resultatet gäller för de tester som gjordes år 2015 av elever i årskurs 9.
Bild på elever och lärare

OECD-analys av den svenska skolan

Höj läraryrket, fördela pengarna bättre i skolsystemet och ha högre förväntningar på eleverna. Det skulle ge bättre skolresultat säger OECD.
Finlands flagga

Pisa – jämförelse med Finland

Finland ligger klart över genomsnittet i Pisa-undersökningen. Det största orosmoment är resultaten i matematik.
Prenumerera på