Bild på elever och lärare

OECD-analys av den svenska skolan

Höj läraryrket, fördela pengarna bättre i skolsystemet och ha högre förväntningar på eleverna. Det skulle ge bättre skolresultat säger OECD.
Finlands flagga

Pisa – jämförelse med Finland

Finland ligger klart över genomsnittet i Pisa-undersökningen. Det största orosmoment är resultaten i matematik.
Anna Ekström

Svenska elever presterar sämre

Svenska 15-åringar blir allt sämre på läsförståelse, naturvetenskap och matematik. Det visar den senaste internationella PISA-undersökningen, som Skolverket presenterade den 3 december.
Prenumerera på