Framsidan av tidningen Läs&Skriv nr 2 2018

Läs&Skriv nummer 2 är här. Tema: Valåret!

Vi har frågat alla riksdagspartierna om Dyslexiförbundets hjärtefrågor; stöd till barn i skolan, kunskaper om dyslexi på Lärarhögskolan och om man får använda talsyntes på nationella proven. Läs deras svar!
Ett valbås Foto: Susanne Hultman

Vardagsdemokrati för alla

Utredning som fokuserar på att få personer som inte deltar i partier och kommitéer att börja göra det, kommer att presenteras i januari 2016. Ett av fokusområden för utredningen har varit personer med funktionsnedsättning och deras deltagande i alla delar av den demokratiska processen – från partier ända fram till val.
Gymnasie- och kunskapslyAida Hadzialic, Foto: Mikael Lundgren/ Regeringskansliet

Mer medel till komvux och yrkesvux

Med bakgrund i de sjunkande resultaten för skolan, så satsar regeringen nu på en mer jämlik skola, ett attraktivare läraryrke, tidigare insatser och rätten till komvux i budgetpropositionen. 2017 får tidiga insatser 70 miljoner. Komvux och yrkesvux får en jämförbar ökning redan nästa år.
Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS (Foto: Eva Hedberg)

Rekrytering som funkar

Ylva Johansson, se över arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättningar.

Äntligen tidiga insatser i skolan!

Läsa-skriva-räkna-garantin kommer att bli verklighet 2017, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i Dagens Nyheter i dag. Dyslexiförbundet FMLS välkomnar detta.
En arbetshandske på ett bord

Dålig prognos för arbetsmarknaden

Andelen personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga förväntas öka enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos.

FN kritiserar Sverige i skolfrågor

FN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige eftersom skollagen tillåter skolor att neka plats för elever med funktionsnedsättning.
Bild från torsdag-aktionen, Foto: Fredrik Granath, DHR

Hedersomnämnande för kamp

Maria Johansson får ett hedersomnämnande för sitt lobbyarbete inför diskrimineringslagstiftningen som blir verklighet år 2015.
Partiledardebatt oktober 2014

Tre motioner om dyslexi

Den allmänna motionstiden är slut i riksdagen. Av nästan 3000 motioner, handlar tre stycken om dyslexi, ingen om dyskalkyli och 80 om olika aspekter av skolan.
Göran Hägglunds tweet om dyslektiker

"Inte riktat mot någon speciell grupp"

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har kommenterat en felskriven skylt på Twitter. Genom en egen "tagg" ställer han frågan, varför personer med dyslexi är lämpliga som skyltskrivare.

Sidor

Prenumerera på