Projekt Orden på jobbet

Bilden visar scenen under ett av seminarierna

Historia: Filmer från Almedalen 2018

Sent omsider finns nu förbundets samtliga seminarium från Almedalen 2018 tillgängliga.
Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet FMLS (Foto: Eva Hedberg)

Rekrytering som funkar

Ylva Johansson, se över arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättningar.
Prenumerera på