Projekt Plugga med bilder

""

Digital föräldrakurs om att knäcka läskoden

Har ditt barn svårt att knäcka läskoden? Under Dyslexiveckan arrangerar vi en digital kurs för föräldrar som vill hjälpa sitt barn att knäcka läskoden.

Nytt läromedel fångar upp barn som misslyckas

Trots läsgarantin misslyckas många barn i skolan. Nu finns ett nytt läromedel som kan göra den framgångsrik.
Bild på projektledning och samarbetspartner. Foto:Sara Rydin

Plugga med bilder startar

Idag har vi startat upp Arvsfondsprojektet "Plugga med bilder" med en workshop. Vi arbetade igenom projektplanen tillsammans med nyckelpersoner.
Prenumerera på