Magdalena Andersson

Minskad satsning på specialpedagogik

Regeringen har tidigare lovat en halv miljard kronor till att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan. Med vårändringsbudgeten minskas anslaget med 100 miljoner kronor.
Prenumerera på