Partiledardebatt oktober 2014

Tre motioner om dyslexi

Den allmänna motionstiden är slut i riksdagen. Av nästan 3000 motioner, handlar tre stycken om dyslexi, ingen om dyskalkyli och 80 om olika aspekter av skolan.
Riksdagshuset i Stockholm (Foto: Melker Dahlstrand)

Otillgänglighet blir diskriminering

Den 23 juni diskuterade regeringen frågan om utökat diskrimineringsskydd. Den 24 juni 2014 kom beslutet som innebär att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund.
Prenumerera på