Särskilt stöd

Baksidan av distansundervisningen

Baksidan med distansundervisningen har blivit tydlig under pandemin. Elever med behov av särskilt stöd får inte alltid det stöd som de behöver.
Bild på ett barn som läser.

Stöd för att bedöma läsutveckling

Från 1 juni nästa år måste skolorna använda bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs ett. En hjälp för skolan att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd.
Bilden föreställer pappa som hjälper sitt barn med läxor.

Äntligen utreds stöd till föräldrar

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka behovet av stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.

Gymnasieelever med särskilda behov får för lite stöd

En stor del av Sveriges gymnasielärare anser att deras elever med olika behov, som till exempel dyslexi, inte får det stöd som de behöver.
Framsidan av skriften:  Arbetar med extra...

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan.
Val i vallokal

Stöd i skolan, läxhjälp, vuxenutbildning, och hjälpmedel – vad lovar partierna inför valet?

Valmanifesten för riksdagspartierna ger ett fåtal konkreta löften i frågor som är aktuella för Dyslexiförbundet FMLS medlemmar. Läs sammanställning utifrån fyra viktiga frågor.
Hemsida för Riksförbundet Attention

Dåligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När Riksförbund Attention genomförde en enkätundersökning, svarade 43 % av de tillfrågade föräldrarna att deras barn hade brister i läs- och skrivförmåga. Attentions ordförande Anki Sandberg, konstaterar att skolan inte alls möter dessa elevers behov.
Ingegärd Hilborn

Bra förslag om skolan!

Stödet till elever med funktionsnedsättning stärks.
Ulrika Wolff under 6 Nordiska Dyslexikongressen. Bild: Eva Hedberg

Daglig träning ger bäst resultat

Barn med läs- och skrivsvårigheter gör betydligt större framsteg om de får individuell daglig träning istället för vanlig specialundervisning. De blir snabbare på att läsa, bättre på läsförståelse, stavning och på att uppfatta språkljud.
Bild på kanslichef Sven Eklöf

"Systemfel drabbar elever med dyslexi"

Idag den 31 maj publicerar Skolinspektionen en rapport över sin kvalitetsgranskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.
Prenumerera på