Liten flicka vid ett skrivbord. Hon har två stycken hästsvansar. Hon sitter lutad över en skrivbok.

Om screening av dyslexi

I media har det på senare tid förekommit förenklad och ibland helt felaktig information rörande screening av dyslexi. Vi vill därför framföra några klargöranden angående ögonrörelser och dyslexi.
Bild från föreläsning. En kvinnan står på scen. Duken bakom henne visar olika tallinjer.

Screening för dyskalkyli testas i examensarbete

Den som har dyskalkyli har svårigheter att räkna. Det är svårt att kombinera siffrorna. Att sätta ihop siffrorna 3 och 5 blir 35, men vad är tiotal och vad är ental? Lovisa Verner liknar det vid sammanblandningen av bokstäverna b och d, för den som har dyslexi.
Flicka läser

Dålig läsförmåga hot mot barns psykiska hälsa

Läsförmågan spelar en stor roll för barnets välmående i skolan. Barn som inte från början får lära sig läsa ordentligt riskerar psykisk ohälsa.
Prenumerera på