Skolinspektionen

Ny webbsida om elevens rättigheter

Vad har jag för rätt till hjälp i skolan? Vad gör jag om jag blir mobbad? Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen svarar på elevernas frågor på sajten ”Din rätt i skolan”.
Flicka läser

Elever behöver bättre stöd i svenska

Lärare i svenska måste bli bättre på att vägleda eleverna till ökad läsförståelse och säkrare texthantering,
Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler (foto Skolinspektionen)

Elever behöver anpassat stöd och stimulans

Skolinspektionens granskning visar att bristen på stöd och stimulans i klassrummen leder till att elever tappar lusten att lära och får en sämre kunskapsutveckling. Lärarna måste sluta att undervisa för "genomsnittseleven".
Bild på kanslichef Sven Eklöf

"Systemfel drabbar elever med dyslexi"

Idag den 31 maj publicerar Skolinspektionen en rapport över sin kvalitetsgranskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.
Prenumerera på