Magdalena Andersson

Minskad satsning på specialpedagogik

Regeringen har tidigare lovat en halv miljard kronor till att stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan. Med vårändringsbudgeten minskas anslaget med 100 miljoner kronor.

Dyslexi hos tvåspråkiga barn leder till särskilda svårigheter

Tvåspråkiga barn med lässvårigheter har inte samma fördel av tvåspråkigheten som barn utan lässvårigheter. Det visar ny forskning.

Specialpedagogik i julklapp till Sveriges lärare

Sverige får ett specialpedagogiskt lyft, med förebilder i Matematik- och Läslyftet.
Framsidan av boken Specialpedagogik och funktionshinder, Natur & Kultur

Ny bok om specialpedagogik och funktionshinder

Aktuella böcker: Vill du ha ett helhetsperspektiv på kopplingen mellan diagnoser och pedagogisk perspektiv? Här är boken för dig!
Omslag rapport Satsa tidigt - satsa på förskolan

Förskolebarn med särskilda behov utan stöd

45 procent av förskolelärarna anser att ett av de största problemen är att så många barn är i behov av särskilt stöd.
Prenumerera på