Språkutveckling

Framsida av: Se språket i ämnet

Se språket i ämnet

Aktuell bok: Denna reportagebok vänder sig till ämneslärare i första hand.
En logga med ett stort och ett litet"k" på gul botten.

Språkutvecklingsprojekt lanserar ny film!

En film för föräldrar om små barns språkutveckling.
Astrid Frylmark

Astrid Frylmark: "Hela språket måste få näring"

Astrid Frylmark är logoped. Under Dysleximässan i Västerås 2010 föreläste hon om språk och läsning. Här berättar hon om varför hela språket måste utvecklas för att läsningen ska bli bra.
Prenumerera på