Språkvård

Teckensnittet Dyslexie.

Ett visst teckensnitt – lättare att läsa??!

Är ett teckensnitt lättare att läsa än ett annat? Läsaren får avgöra.
Prenumerera på