Synproblem vid dyslexi

”Dyslexi beror inte på synfel”

Synproblem kan leda till dubbelseende, huvudvärk och trötthet. Det gör läsningen svår. Därför måste personer med lässvårigheter få sina ögon undersökta. Det förklarar Agneta Rydberg, ortoptist och docent på Karolinska institutet.

Ögon och dyslexi – finns det något samband?

Orsaken till dyslexi är inte klarlagd. Men stora delar av världen har accepterat den fonologiska förklaringen av dyslexi. Vilket enkelt sagt är att dyslexi handlar om hur hjärnan bearbetar och lagrar språkljuden. Men det finns också andra teorier, till exempel om visuell dyslexi.

Kan ögonträning underlätta läsning?

Varken ögonträning eller glasögon kan bota dyslexi. Men om synen fungerar bra blir läsningen mindre mödosam. Det menar Michael Malmqvist. Han är teknisk ansvarig på ett företag som tagit fram utrustning för att träna samsyn.
Dyslexi är inget synproblem.

Dyslexi är inte ett synproblem

ChromaGen påstår att deras färgade linser hjälper personer med dyslexi att förbättra sin läshastighet avsevärt. Påståendet är tveksamt, enligt oberoende forskare.
Prenumerera på