Synproblem vid dyslexi

Dyslexi är inget synproblem.

Dyslexi är inte ett synproblem

ChromaGen påstår att deras färgade linser hjälper personer med dyslexi att förbättra sin läshastighet avsevärt. Påståendet är tveksamt, enligt oberoende forskare.
Prenumerera på