Talbok & Ljudbok

Bild på boken

Ny bok: En kamp om kunskap: Att vara ordblind i ett läs- och skrivsamhälle.

Den här boken handlar om Maria som kom från Indien till Sverige som adoptivbarn. När hon började skolan visade det sig att hon hade stora svårigheter med att läsa och skriva men hade turen att ha Seija som adoptivmamma.
Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren

Ny teknik gynnar talböcker och taltidningar

Det händer mycket när det gäller möjligheten att lyssna till böcker och tidningar. Tekniken står inför ett generationsskifte.
Kristina Ahlinder, VD för Svenska Förläggarföreningen. Bild: Ola Kjelbye

Förlagen ger ut färre ljudböcker

Utgivningen av ljudböcker har minskat de senaste åren. Orsaken är sämre lönsamhet, som enligt Sveriges Förläggarförening bland annat beror på den illegala spridningen av digitala böcker.
Anneli Goode och Örjan Petersson föreläser

Daisy direkt - erfarenheter och utvärdering av låntagares egen nedladdning

Med erfarenheterna i ryggen är det lättare att gå vidare och erbjuda låntagarna att ladda ner.

Sidor

Prenumerera på