Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren

Ny teknik gynnar talböcker och taltidningar

Det händer mycket när det gäller möjligheten att lyssna till böcker och tidningar. Tekniken står inför ett generationsskifte.
Samtal på biblioteket om nedladdning av talbok

Hur går det till om jag vill låna talböcker?

Kjell-Åke Eriksson registrerar sig på sitt bibliotek i Göteborg för att själv kunna ladda ner sina böcker.

Talboks och Punktskriftbiblioteket

Ladda ner talböker från Talboks och Punktskriftbiblioteket.
Prenumerera på