Ung man med en mobiltelefon och hörlurar.

Öronläs tidningen Läs&Skriv

Som medlem hos Dyslexiförbundet kan du lyssna på tidningen Läs&Skriv. Du kan också prenumerera på tidningen.
 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läns- och kommuntidningar blir tillgängligare

Taltidningar som idag distribueras via posten som cd-skiva, ska skickas ut till kunderna via en Internetbaserade distributionskanal. Tanken är att förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att ta del av samhällsinformation.
Taltidning

Dyslexiförbundet FMLS välkomnar taltidningsreformen.

Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att snabbt ge stora delar av befolkningen taltidning till låg kostnad och med god täckning.

Ludvika taltidning

Taltidningen är till för dig som har svårt att läsa traditionella tidningar.
Prenumerera på