Tidningen Läs&Skriv

Din arbetsplats kan bli dyslexivänlig

Som anställd förväntas du hantera arbetsuppgifter som kräver att du kan läsa, skriva och räkna. Vissa av oss har svårt att klara av det. I synnerhet om arbetet sker under tidspress. Det kan leda till stress och vantrivsel. Men hjälp finns att få.

”I Sverige borde certifiering inte behövas”

I Sverige finns regelsystem som ska garantera alla elevers rätt till det stöd de behöver. Men brist på kompetens och resurser gör att många skolor är långt ifrån dyslexivänliga. Skulle en certifiering av skolorna göra skillnad?
Bild föreställer Inger Rålenius engagerad i ett samtal

JUBILEUM: Skrivknuten 30 år

När Skrivknuten startade 1986 var det få som visste något om läs- och skrivsvårigheter. Under åren har tiotusentals personer nåtts av Skrivknutens kunskap om läs-, skriv- och räknesvårigheter.
På bilden framsidan av L&S första nummer med artikel "Rikard kämpar med orden".

JUBILEUM: Läs&Skriv fyller 20

Tidningen Läs&Skriv startades inför Dyslexikampanjen 1996. Dyslexiförbundet FMLS ville ha en plattform för resultaten från kampanjen. Läs&Skriv kom att bli förbundets röst utåt.
Två tjejer och en vuxen stående vid ett bord utomhus

En andra chans på folkhögskola

Folkhögskolan kan vara ett bra alternativ för den som har svårt att klara av den reguljära skolan eller komvux. Folkhögskolans speciella pedagogik passar ofta personer med särskilda behov. På vissa håll ordnas rena läs- och skrivkurser. Det finns också allmänna kurser med inriktning på läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Regeringen satsar på utbildning

Många med läs-, skriv- och räknesvårigheter saknar gymnasiekompetens. Utan sådan kan det vara svårt att hitta ett jobb. Det är också svårt att komma in på någon utbildning som leder vidare. Med ett nytt kunskapslyft vill regeringen stärka möjligheterna att reparera och komplettera bristande skolgång.

När skolan blir för mycket

Varje morgon vaknar tusentals elever med olust och magont. De flesta tvingar sig iväg till skolan ändå. Men ett okänt antal unga förmår inte – för dem är skolångesten allt för stark.

”Det gäller att tänka mer på det roliga än det jobbiga”

Martin brukade vakna med ångest. Ofta kräktes han precis innan han skulle gå till skolan. Och ett par dagar i veckan låtsades han vara sjuk för att slippa gå. Under ett par års tid blev han mobbad och misshandlad i skolan.

Sidor

Prenumerera på