Tidningen Läs&Skriv

Tänk rätt så minns du bättre!

Har du svårt att minnas det du läser eller hör? Det är du i så fall inte ensam om. Ett råd vid all inlärning är att tänka på vad du gör medan du gör det

Omöjlig prov stoppar Tor från studier

Om det hade varit möjligt att göra högskoleprovet med talsyntes, då skulle Tor Ghai sannolikt ha studerat till psykolog eller läkare. Eller åtminstone läst enstaka högskolekurser i psykologi och neurologi. Men nu går inte det

Matte i FK-klassen effektivt

Matematikundervisning under leksamma former redan i förskoleklassen gör det lättare för alla barn att klara matematiken i skolan. I synnerhet är det bra för barn i riskzonen för svårigheter. Det visar en studie som specialpedagog Görel Sterner genomfört i tolv förskoleklasser.

”Förebygg det dyra utanförskapet”

Arbetslösheten är mycket högre bland personer med funktionsnedsättning än bland andra. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen och SCB tagit fram. – Att förebygga utanförskapet lönar sig, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson.

Dyslektiker kan få extra hjälp att hitta jobb

Gör dyslexin det svårare för dig på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen erbju-der särskilda stöd till den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktions-nedsättning. – För att få tillgång till åtgärderna måste du ha ett dokument som styrker din dyslexi, säger Kent Sköld, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan vill minska stress hos dyslektiker

På de flesta arbeten förväntas anställda kunna läsa skriftliga instruktioner, fylla i blanketter och skriva rapporter. För personer med dyslexi kan det vara ett allvarligt stressmoment. Men hjälp finns att få.

”Låt oss sköta sånt som vi är bra på”

Sista året på gymnasiet fick Lars Andersson veta att han har dyslexi och adhd. Då var det för sent att reparera skolgången. Lars var illa rustad för arbetslivet och det kom att dröja 12 år innan han fick sitt första jobb.

Sidor

Prenumerera på