Tidningen Läs&Skriv

”Förebygg det dyra utanförskapet”

Arbetslösheten är mycket högre bland personer med funktionsnedsättning än bland andra. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen och SCB tagit fram. – Att förebygga utanförskapet lönar sig, säger nationalekonomen Ingvar Nilsson.

Dyslektiker kan få extra hjälp att hitta jobb

Gör dyslexin det svårare för dig på arbetsmarknaden? Arbetsförmedlingen erbju-der särskilda stöd till den som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktions-nedsättning. – För att få tillgång till åtgärderna måste du ha ett dokument som styrker din dyslexi, säger Kent Sköld, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen.

Andraspråk byggs bäst från grunden

För att lära sig ett andraspråk ordentligt måste man behärska språkets grundstenar. Man måste förstå hur orden är sammansatta, och veta hur språkljuden uttalas och skrivs. För elever med dyslexi är det här en utmaning.

En utmaning att utreda dyslexi hos flerspråkiga

Att utreda läs- och skrivsvårigheter hos personer som lär sig svenska som andraspråk är ofta svårt. Risken finns att begränsade språkkunskaper tolkas som dyslektiska svårigheter. Och tvärtom.

På BLoS lär sig vuxna hur bokstäverna låter

Strukturerad träning på kopplingen mellan ljud och bokstav hjälper barn med dyslexi. Men det är också effektivt för vuxna som vill lära sig ett nytt språk. Det visar erfarenheter från Vuxenutbildningen i Borlänge kommun.

Daniel spelar teater om sin dyslexi

Daniel Cramér Strömberg växte upp i en skådespelarsläkt. Hans mål var alltid att arbeta med teater, men när han sökte Dramatens regiutbildning satte dyslexin käppar i hjulet. – Jag föll för att jag så stenhårt mörkade min dyslexi. Det tog all kraft ifrån mig.

Osäkert om minnesträning hjälper

Nedsatt arbetsminne är vanligt bland personer med dyslexi och adhd. Många skolor köper särskilda datorprogram för att elever ska få träna upp arbetsminnet. Men nu hävdar forskare att träningen inte hjälper.

”Fiskolja hjälper vissa med lässvårigheter”

En särskild kombination av fettsyrorna omega 3 och omega 6 kan lindra symtom hos barn med add och lässvårigheter. Det visar forskning som genomförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Sidor

Prenumerera på