Tidningen Läs&Skriv

Skoldatateken hållerkoll på it-verktygen

Skoldatateken lär skolorna hur digitala verktyg kan underlätta för elever i behov av särskilt stöd. I fokus är elever med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter.

Elever utan stöd i läsinlärningen

I en undersökning från i höstas svarade var fjärde lågstadielärare att de saknade formell utbildning i läs- och skrivinlärning, trots genomgången lärarutbildning. Det slår hårdast mot de elever som behöver mest stöd.
Omslag på L&S nr 1 2013, Bild på Sascha  Zacharias

Läs & Skriv nr 1 -2013

Årets första nummer handlar om den digitala skolan och framtidskompetens.
Tova Ask och Elias Aalto från Botkyrka

Verktygen gjorde natt till dag

Tova Ask och Elias Aalto har egna bärbara datorer med hjälpprogram, de har daisyspelare och inlästa läromedel. Med verktygens hjälp kan de hålla samma takt som sina klasskamrater.

Sidor

Prenumerera på