Tidningen Läs&Skriv

Flera orsaker bakom räknesvårigheter

Vi är många som tycker att matte är svårt. Men så finns det några som har särskilt stora problem. De lider av specifika räknesvårigheter, något som ofta kallas dyskalkyli. Rickard Östergren har forskat på de vanligaste teorierna om orsaken.

Hanna sexpratar med hela Sverige

De flesta blir lite generade av runda ord och prat om sex. Men för Hanna Schedin är det vardagsspråk. Hanna leder radioprogrammet ”Ligga med P3”. Helt oberörd snackar hon sexvanor, kön och relationer med hela svenska folket.
Eva Wennås Brante

Bilder stör läsningen

Bilder är ett störande moment i läsningen för många personer med dyslexi. Ny forskning tyder på att de visst kan ha utbyte av bildinformation, men att de behöver lära mer om hur bilder ska "läsas".

SBU-rapporten: ”Strukturerad träning ger resultat”

Nu är det vetenskapligt belagt att övning på kopplingen mellan språkljud och bokstav gynnar barn med dyslexi. Dessutom är det bevisat att dyslexi går att upptäcka redan i förskolan. Det skriver SBU i sin rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”.

Dyslexi gör inte skillnad på prinsar och andra

Det spelar ingen roll om man heter Carl Philip eller Stephani. Oavsett vem man är så är dyslexi en utmaning. I synnerhet när man är ung. –Visst har det blivit bättre sedan jag gick i skolan. Men mycket mer behöver göras, säger prins Carl Philip.

Elever utan stöd i läsinlärningen

I en undersökning från hösten 2013 svarade var fjärde lågstadielärare att de saknade formell utbildning i läs- och skrivinlärning, trots genomgången lärarutbildning. Det slår hårdast mot de elever som behöver mest stöd.

Sidor

Prenumerera på