Tillgänglig information

Broschyrens omslag med texten "Om krisen eller kriget kommer"

Gör MSB:s kris-broschyr begriplig för alla

I ett öppet brev uppmanar vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att göra broschyren "Om krisen eller kriget kommer" begriplig för alla.

"Fortsätt ha utropen på stationerna"

Trafikverket har skapat en app för järnvägsutrop. Vi har varit med och utvärderat den. "Fortsätt med utropen på stationerna. Många vet inte hur tekniken fungerar", säger Inger Rålenius.
Personer framför datorer på ett bibliotek

Lätt att söka med rätt stöd

Med rätt stöd i informationssökning på internet och på bibliotek så klarar sig personer med dyslexi bra. De hittar det som de behöver. Men utan stöd är det värre.
Framsidan av publikationen Riktlinjer för tillgänglighet

Tillgänglighet för hela samhället

Hur gör man information och samhälle tillgängliga för alla? Mydigheter för delaktighet har gett ut en skrift i ämnet som går att ladda ned gratis.
Prenumerera på