Utbildning för lärare

Omslag med bild på leende Kristin Kaspersen, med långt ljust hår och blå ögon.

Läs&Skriv nr 2 2014

I senaste numret kan du läsa om lärarnas utbildning, och vad blivande lärare får lära om dyslexi. Och inför valet har vi frågat partierna om hur de vill höja lärarnas kompetens.
Statssekreteraren Bertil Östberg (Foto: Eva Hedberg)

Ny satsning på elevers läsning

Regeringen satsar 300 miljoner på att förbättra svenska elevers läsning. I första hand ska pengarna användas till att utbilda svensklärare.
IDA:s logotype

Förändrad lärarutbildning i USA

Amerikanska Dyslexiförbundet (IDA) utvärderar och ackrediterar universitetens lärarutbildningar för att förbättra läsundervisningen. Bakgrunden är att endast 34 procent av tredjeklassarna i USA läser helt bra idag.
Karta över Norden

Lärares kunskapsbrist - gemensamt nordiskt problem.

Vi vet at lærere i alle de nordiske land strever med undervisningen av dyslektikere på grunn av manglende kunnskap. Vi ønsker at dyslektikerne skal få en bedre undervisning slik at de får et bedre skoleliv og arbeidsliv. Måten å gjøre dette på, er å øke kompetansen til lærerne. Mer kunnskap om dysleksi må legges inn i læreplanene i lærerutdanninga.
Elever i skolbänken

Dyslexi i skolan - vad kan lärarna.

Dyslexi i skolan kan se olika ut beroende på vilken hjälp man får.

Sidor

Prenumerera på