Utredning av barn och vuxna

Ett barn utreds. Framför barnet sitter en kvinna som håller upp ett S. Texten lyder "Lika rätt till utredning".

Valet 2022: Rätt till utredning av dyslexi och dyskalkyli

Rätten till utredning är en viktig valfråga för Dyslexiförbundet.
Västra Götaland

Förtydligat ansvar för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsutskottet har under februari 2012 godkänt ett förtydligande av kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för barn och unga med särskilda läs- och skrivsvårigheter.
Sverigekarta, landsting som utreder dyslexi är markerade

Hälften av landstingen vägrar erkänna dyslexi!

Ungefär häften av landstingen varken utreder dyslexi eller beviljar hjälpmedel. Det visar en utredning som Dyslexiförbundet FMLS har gjort.
Prenumerera på