Lärare hjälper elev i skolan.

Vad hände på konferensen?

Dokumentation/film från HIs konferens "Varenda Unge ska med!" den 12 mars 2014.
Prenumerera på