Vidareutbildning för lärare

Bild på vuxna i ett bibliotek

Workshopar i Gävle 2017

Vill du lära dig mer? Gå på en workshop under Dysleximässan. Nu endast 100 kr. Förköp krävs.

Specialpedagogik i julklapp till Sveriges lärare

Sverige får ett specialpedagogiskt lyft, med förebilder i Matematik- och Läslyftet.

Stöd för tidig upptäckt!

Skolverket har tagit fram ett nytt verktyg för att identifiera barn med läs-, skriv- eller matematiksvårigheter. Bedömningsstödet gör det enklare att se om eleverna riskerar att få svårigheter redan från årskurs 1.
Prenumerera på