100 procent delaktighet! Hur når vi dit?

Bild på buss
Bild på buss
Handisam frågar kommunerna; - Hur arbetar kommunerna med delaktighet för personer med funktionsnedsättning?

För att se hur kommunen arbetar med frågan, skickar Handisam ut enkäter till alla kommuner. Myndigheter som arbetar med kollektivtrafik får samma enkät.

Handisam kommer att skicka ut två enkäter. Den första enkäten, handlar om utbildning, fysiskt tillgänglighet och transport. Kommunerna och myndigheterna fick frågorna i november.

Den andra enkäten, rör arbetsmarknad, kultur och fritid. Kommuner och myndigheter får frågorna nästa år, i januari 2014.

Svaren på enkäten ger förhoppningsvis en samlad bild av kommuner och myndigheters arbete. Vad görs? Vad fungerar bra? Vad kan förändras?

Handisam kommer att skicka samma frågor årligen. De hoppas se förändringar. Kommunerna har ansvar för allas delaktighet i samhället.

 

Källa: Handisam

 

 

Ämnen:

Länkar

Myndigheten för delaktighet